REGULAMIN WYDARZEŃ BIEGOWYCH VIRTUAL RUNNING

 

I. CEL

 1. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 2. Promowanie sportu oraz zdrowego stylu życia wśród społeczności.
 3. Wsparcie finansowe dla najbardziej potrzebujących instytucji w Polsce.

II. ORGANIZATOR
Monster Event Sp. z o.o ; ul. Blatona 6/125, 01-494 Warszawa.

III. DYSTANS I TERMINY
Każdy z biegów powinien mieć minimalny, określony dystans. Dystans można pokonać w dowolnym miejscu na terenie całego świata. Bieg nie jest biegiem masowym. Każdy z uczestników biega indywidualnie i dostosowuje trasę oraz warunki jej pokonania biorąc pod uwagę okoliczności, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo. O terminach i dystansach poszczególnych biegów ORGANIZATOR będzie informował na bieżąco na swojej stronie www.virtualrunning.com.pl oraz fanpage VIRTUAL RUNNING na Facebook’u. W wyjątkowych okolicznościach bieg można będzie zaliczyć w innym terminie.

IV. NA CZYM TO POLEGA
Dołącz do naszej sportowej zabawy i zapisz się do wirtualnego biegu. Przebiegnij minimalny wyznaczony dystans w dowolnym czasie i miejscu. Przyślij nam zdjęcie z przebiegniętym dystansem i osiągniętym czasem (aplikacja, zegarek, telefon). Biegi odbywają się bez żadnej klasyfikacji więc nie musisz się spieszyć. Medal wykonany z wysokogatunkowych materiałów otrzymasz w eleganckim etui wraz pamiątkowym numerem startowym. W wyjątkowych sytuacjach kiedy medal jest dużych rozmiarów organizator wyśle przesyłkę bez etui. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji będzie taka informacja w opisie biegu na stronie www.virtualrunning.com.pl

 V. UCZESTNICTWO

 1. Każdy uczestnik biegów wirtualnych ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 2. W biegach samodzielnie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu tylko pod opieką lub za zgodą rodziców / opiekunów prawnych.
 3. Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
 4. W biegu mogą wziąć udział tylko osoby zdrowe, w dobrej kondycji fizycznej, które są w stanie zaliczyć minimalny wyznaczony dystans. (informacje na temat minimalnego dystansu znajdują się w opisie każdego biegu na stronie www.virtualrunning.com.pl)

VI. DANE OSOBOWE
Dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych organizatorowi do prawidłowego wykonania usługi. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podanie wszystkich niezbędnych danych do wykonania umowy jest dobrowolne, jednakże nie podanie ich uniemożliwi realizację zamówienia.
Organizator zbiera poniższe dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, adres mailowy, adres do wysyłki medalu.

Zebrane dane osobowe będą zarejestrowane w zbiorze o nazwie: VIRTUALRUNNING_2020 i będą przechowywane zgodnie z polityką bezpieczeństwa organizatora na jego serwerze. Każdy uczestnik będzie miał pełny dostęp do swoich danych, będzie miał możliwość ich poprawienia lub całkowitego usunięcia z systemów informatycznych ORGANIZATORA.
Administratorem danych osobowych jest Monster Event Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Blatona 6/125. Zebrane dane uczestników zostaną usunięte ze zbioru VIRTUALRUNNING_2020 w ciągu 30 dni od zakończenia danego wydarzenia.
Każdy uczestnik w sprawie swoich danych osobowych, może skontaktować się z administratorem danych osobowych: +48 503 739 400; biuro@monsterevent.pl

VIII . OPŁATY
Opłata za udział w każdym z wydarzeń w przypadku zakupu Pakietu STANDARD, który zawiera medal oraz pamiątkowy numer startowy zapakowane w eleganckie etui - wynosi 44 zł. Wyjątkiem są wydarzenia specjalne w których koszt uczestnictwa może być inny, w takim wypadku dokładny koszt podany jest w opisie biegu na stronie www.virtualrunining.com.pl.  Jest to koszt razem z przesyłką (na terenie Polski).

W sytuacji kiedy na cykl składa się kilka biegów, organizator może udostępnić oddzielne zapisy w których uczestnik będzie mógł się zapisać od razu na wszystkie biegi. W takiej sytuacji wszystkie medale zostaną wysłane jedną przesyłką po zaliczeniu przez uczestnika wszystkich biegów z cyklu, przy zachowaniu przedziału czasowego wyznaczonego na poszczególne biegi, jeśli taki przedział był określony. W sytuacji opłacenia z góry całego cyklu koszt uczestnictwa może różnić się od kosztów jednostkowych poszczególnych biegów. (obowiązuje tylko przy jednorazowym wykupieniu wszystkich biegów na raz z danego cyklu). Ustalony koszt za cały cykl będzie podany w opisie biegu na stronie www.virtualrunning.com.pl

Opłaty za pakiet można dokonać poprzez elektroniczny system płatności Dotpay,
lub przelewem tradycyjnym.

Dane do przelewu:
MONSTER EVENT Sp. z o.o.
ul. Blatona 6/125
01-494 Warszawa
Numer konta: ING Bank Śląski

Dla wpłacających w PLN: 53 1050 1012 1000 0090 8017 4015

Dla wpłacających w EURO: 31 1050 1012 1000 0090 8017 4023 (przed dokonaniem płatności w walucie EURO proszę się skontaktować z organizatorem w celu przeliczenia waluty po aktualnym kursie)

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwę biegu.
PRZYKŁAD: Jan Kowalski – 1980 – Halloween 2020

Opłaty należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych od dnia rejestracji.
Brak opłaty w tym terminie spowoduje usunięcie uczestnika z listy.
Opłata nie podlega zwrotowi nawet jeśli uczestnik nie weźmie udziału w biegu.

IX. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia online przyjmowane są poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie wydarzenia:
  https://www.virtualrunning.com.pl/zapisy
 2. Aby zapisać się do biegu, należy najpierw utworzyć konto uczestnika w portalu zapisowym, następnie prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line umieszczony na stronie. Uczestnik może się zarejestrować w portalu zapisowym podając tylko poprawny adres mailowy, na który otrzyma link do aktywacji konta.
 3. Do rejestracji uczestnika można użyć tylko jednego adresu mailowego. Nie można zarejestrować kilku uczestników używając tego samego adresu mailowego (!)
 4. Zapisy zostaną zamknięte w momencie osiągnięcia limitu 300 zgłoszeń.
 5. Organizator może zwiększyć liczbę dostępnych pakietów.
 6. Zgłoszenia on-line zostaną zawieszone w ostatnim dniu każdego z wydarzeń.
 7. W razie jakichkolwiek problemów z zapisami prosimy o kontakt na adres: biuro@monsterevent.pl
 8. Rejestracja do biegu oznacza akceptację Regulaminu oraz brak przeciwskazań zdrowotnych do biegu na minimalnym wyznaczonym dystansie.
 9. Każdy z uczestników ma wgląd w swoje dane oraz możliwość ich zmiany lub usunięcia.

X. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKA
W ramach biletu wstępu na wydarzenie każdy uczestnik po biegu otrzyma przesyłkę, która będzie zawierała: dedykowany do danego wydarzenia medal oraz pamiątkowy numer startowy spakowane w eleganckie etui. Organizator dopuszcza sytuację w której w pakiecie mogą znaleźć się dodatkowe elementy, jeśli taka sytuacja wystąpi będzie to wyszczególnione w opisie biegu na stronie www.virtualrunning.com.pl

XI. WYSYŁKA
Koszt wysyłki jest wliczony w cenę pakietu. W każdym biegu uczestnik ma do wyboru pakiet z wysyłka na terenie Polski oraz na terenie Europy.
Jeśli w danym biegu nie ma pakietu z wysyłka na teren Europy konieczny jest kontakt z organizatorem w celu ustalenia dodatkowych kosztów.

Aby wysyłka została zrealizowana każdy uczestnik musi podać dokładny, prawidłowy adres: ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto.

Nieodebrane przesyłki nie będą wysyłane ponownie.
Wysyłka będzie realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłką poleconą lub paczką).
Ze względu na zmiany w prawie pocztowym, listonosz ma prawo pozostawienia przesyłki poleconej w skrzynce na
listy adresata bez konieczności potwierdzenia odbioru.
Wysyłki będą realizowane maksymalnie do 14 dni roboczych po zakończeniu danego wydarzenia.

XII. NAGRODY I KLASYFIKACJA
W żadnym z biegów nie ma nagród ani klasyfikacji.

XIII. POTWIERDZENIE ZALICZENIA BIEGU
Po ukończonym biegu prześlij nam zdjęcie zegarka, telefonu (z dowolnej aplikacji). Jeśli wolisz inną formę zaliczenia dystansu niż bieg możesz to zrobić np. spacerując, jeżdżąc na rowerze lub rolkach. Na zdjęciu musi być widoczny dystans jaki pokonałeś oraz czas jaki uzyskałeś podczas zaliczenia zadania. W tytule maila wpisz swoje imię i nazwisko oraz nazwę biegu. Wiadomość wyślij na adres: virtual@monsterevent.pl Możesz również umieścić swoje materiały w naszej specjalnej grupie na Fb: SIĘ RUSZAMY – POMAGAMY!

Jeśli bierzesz udział w cyklu biegów, zaliczenie możesz wysłać po wszystkich biegach lub każde oddzielnie.

SUMOWANIE KILOMETRÓW

Każdy uczestnik biorący udział w cyklu biegów może sumować kilometry. Oznacza to że jeśli dany bieg w cyklu ma 15 km, możesz rozłożyć zaliczenie dystansu na kilka swoich aktywności. Jeśli w całym cyklu mamy przykładowo cztery biegu (5km/10km/12km/15km) to również w takiej sytuacji możesz sumować swoje kilometry. Ważne jest aby Twoje zsumowane kilometry dały końcowy dystans całego cyklu niezależnie od ilości Twoich aktywności (5+10+12+15=42km), możesz to rozłożyć na dowolną ilość aktywności przy zachowaniu wyznaczonych terminów na zaliczenie. Potwierdzenie wykonania możesz wysłać po każdym biegu lub wszystkie razem po zakończeniu całego cyklu.

XIV. ŚRODKI OSTROŻONOŚCI PODCZAS EPIDEMII
Zawsze przestrzegaj zasad higieny, zdezynfekuj swoje ręce, załóż maseczkę ochronną (jeśli jest to wymagane).
Przed biegiem sprawdź, w których miejscach bieganie jest dozwolone. Bieganie w większej grupie nie jest zalecane.
Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznej odległości 2 metrów od innych osób.
Nie traktuj biegu jak standardowych zwodów sportowych - ćwiczenia fizyczne są potrzebne każdemu człowiekowi aby zachować zdrowie i dobrą kondycję.

XV. CEL CHARYTATYWNY
Z każdego pakietu przeznaczymy kwotę 3 złotych brutto na cele charytatywne.
Organizator poinformuje na swojej stronie www o wybranym celu i wielkości zebranej kwoty.

XVI. OUTLET
Medale dostępne w zakładce OUTLET to pełnowartościowe produkty z minionych wydarzeń.

Przy każdym medalu podana jest cena za jedną sztukę medalu wraz z przesyłką na terenie Polski.

Aby dokonać zakupu i zaliczenia wydarzenia z  zakładki OUTLET należy skontaktować się mailowo z organizatorem w celu otrzymania instrukcji.

Medale w zakładce OUTLET są wysyłane bez etui oraz bez pamiątkowego numeru startowego, z minionych wydarzeń nie jest również przekazywana żadna kwota na cele charytatywne.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione/zagubione w trakcie trwania biegu.
 2. Uczestnik sam podejmuje decyzję o przebiegu trasy jaką chce pokonać.
 3. Trasa powinna być dostosowana do możliwości fizycznych uczestnika.
 4. Każdy z uczestników bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność, a za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Każdy uczestnik powinien wybrać miejsce biegu biorąc pod uwagę swoje bezpieczeństwo, organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia ani opieki medycznej.
 6. Każdy zawodnik powinien zachować szczególną ostrożność podczas biegu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub jej przerwania bez podawania przyczyn oraz do przełożenia terminu imprezy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.
 8. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegach na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania biegu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 10. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej i dbałości o porządek podczas trwania biegu.
 11. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 13. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 14. Organizator dopuszcza start uczestników wraz ze zwierzętami (pies), zwierzę musi być na smyczy i mieć założony kaganiec.
 15. Organizator nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w dostarczaniu przesyłek.